slide layer
slide layer
slide layer
slide layer

نمونه کارها

عکس بالا قبل از عمل و عکس پایین بعد از عمل

page-divider-rory2به این دو عکس با دقت نگاه کنید اولی قبل از درمان است که قصد داشت ارتودنسی کند  ولی من برایش توضیح دادم که راههای دیگری هم هست که زود جواب  میدهد چون می خواست عروسی کند وراضی شد کل درمان یک هفته طول کشید امروزه علم معجزه می کند چون تا دیروز این کار باید دوسال سیم کشی وبعد نیز روکش ویا با کمپوزیت فرم دندانهارا عوض می کرد ولی دندانپزشکی دیجیتال خدمت بزرگی به بیماران می کند

قبل وبعد از عمل  بیمار باید ارتودنسی می کرد ودو سال تحت درمان می بود و بعد روکش می شد ولی با معجزه  lt ظرف یک هفته چنین تغییر کرده است

درمان دندانهای نامنظم در یک هفته و بدون ارتودنسی

درمان دندانهای نامنظم در یک هفته و بدون ارتودنسی

درمان دندانهای نامنظم در یک هفته و بدون ارتودنسی

درمان دندانهای نامنظم در یک هفته و بدون ارتودنسی

page-divider-rory2دندانهای نامنظم قبل از درمان

قبل از درمان این بیمار  نیاز به دو سال ارتودنسی وبعد گذاشتن ایمپلنت داشت که جمعا سه سال طول می کشید اما درمان این بیمار فقط با روکش E Max در یک هفته انجام گردید

image-8-1024x768

 معجزه روکش E Maxe را در این عکس در مقایسه با تصویر قبل ببیند که کل درمان یک هفته طول می کشد

image-3-1024x1024

page-divider-rory2drmohammadiasl2page-divider-rory2یکی از بیمارانم را  که سی سال پیش برایش روکش گذاشته بودم  به مطب آمد او را نشناختم ولی چقدر زیبا بود روکشهای دندانهای جلو بعد از سی سال هنوز عالی بود  گفت آن موقع دختر بودم وحالا با پسرش امده بود  این بعد از سی سال گرفته شده

ماندگاری روکش دندان بعد از سی سال

ماندگاری روکش دندان بعد از سی سال

ماندگاری روکش دندان بعد از سی سال

ماندگاری روکش دندان بعد از سی سال

page-divider-rory2ایمپلنت بدون جراحی

ایمپلنت بدون جراحی

ایمپلنت بدون جراحی

ایمپلنت بدون جراحی

ایمپلنت بدون جراحی

page-divider-rory2دندان های نازیبا قبل از درمان

image-1024x768

دندانها در حین انجام روکش زیرکونیا

image-1-1024x768

دندانهای زیبا بعد از روکش زیرکونیا

crown-2page-divider-rory2اوردنچر، چهارپایه

overdenturepage-divider-rory2دندانپزشکی اطفال

child3

child1

child2

page-divider-rory2بیمار یک دندان نا هماهنگ داشته که کشیده شده (عکس بعد)

b5-dandan

*   *   *

b4-dandan

*   *   *

b1

*   *   *

بعداز درمان البته درمان کامل نشده

b2-dandan

*   *   *

b3-dandan