slide layer
slide layer
slide layer
slide layer

copyright

انتخاب پزشک

دوستان سلام

امروز یک بیمار داشتم که باعث شد این مقاله را بنویسم، بیماران عزیز دقت داشته باشند در هر قشری خوب و بد وجود دارد در بین پزشکان نیز اضافه بر پزشکان خوب پزشکنماهای بد زیاد داریم مخصوصاًً با این بازار فروش مدرک و تخصص های تقلبی که نباید به آنها اعتنا کرد. خیلی از این تخصص ها تقلبی است و در انتخاب پزشک  باید خیلی دقت کرد. صداقت مهمتر از تخصص است من با اینکه خودم چند تخصص دارم ولی صداقت را بالاتر از هر چیزی می دانم و چون در درمان باید کاملاً به پزشک اعتماد کرد در انتخاب آن دقت بیشتری نمایید