slide layer
slide layer
slide layer
slide layer

copyright

بازگشت از سمینار لیزر آخن آلمان

با سلام همانطور که می دانید من برای فلوشیب لیزر به آلمان رفته بودم و از شنبه درخدمت  بیماران  عزیز خواهم بود و اما از دیدن پیشرفت  در این  زمینه خیلی خوشحال  شدم مخصوصاًً از اینکه  میتوان بدون بی حسی و درد دندان بیماران را پر یاعصب کشی کرد و ضمن کیفیت بالا و آرامش بیمار باخنده مطب را ترک می کند مخصوصاًً بچه ها

به زودی  من در مطب  برای عزیزان این روش را استفاده  خواهم  کرد

متشکرم