slide layer
slide layer
slide layer
slide layer

copyright

جوانب مثبت و منفی بریج دندان

بریج های دندانی بهترین گزینه برای پر کردن فضای خالی یک دندان در دهان هستند زیرا بریج دندانی مصنوعی است که با استفاده از هر دو دندان طبیعی کناری در جای خودش ثابت می شود. به خاطر اینکه وجود جای خالی ما بین دندانها جویدن را سخت می کند و همچنین باعث می شود دندان های دو طرف به سمت جای خالی کج شوند، رها کردن این جای خالی به حال خود ایده خوبی نخواهد بود و باید درمان مناسبی را پیش گرفت.

بریج های دندانی می توانند فضای خالی را پر کنند بطوریکه جویدن غذا ها به طور عادی انجام شود. بریج های سرامیکی مانند دندانهای طبیعی خود شما به نظر خواهند رسید و کسی نخواهد توانست آن را تشخیص دهد. با وجود این مانند هر چیز دیگر بریج های دندانی نیز جوانب مثبت و منفی خودشان را دارند، به عنوان مثال:

 

مزایای بریج های دندان

در مقایسه با دندان مصنوعی تکه ای بی دردسر و استفاده آن ها راحت تر است

برای تمیز کردن دندان مصنوعی تکه ای لازم است که آن را از جای خود بیرون بیاورید اما بریج دندان در دهان شما ثابت است و می توانیددندانهایتان را به طور نرمال و با شیوه همیشگی مسواک بزنید.

بهبود دندانهای اطراف

بریج دندان شامل روکش شدن هر دو دندان اطراف فضای خالی می شود بنابراین اگر این دندانها ترک برداشته اند، رنگشان تغییر کرده یا پر شدند با روکش شدن به شرایط خوبی برخواهند گشت. بریج دندان همچنین مانع تغییر یافتن و کج شدن دندانهای اطراف فضای خالی می شود.

لبخند طبیعی شما را باز میگرداند

بریج های چینی(سرامیکی) نه تنهای فضای خالی دندان از دست رفته را پر می کنند بلکه رنگ و ظاهر هر دو طرف فضای خالی را بهبود می دهند. همچنین بریج دندان سرامیکی در مقابل لکه ها مقاوم است.

قرار گرفتن سریع

در مقایسه با ایمپلنت دندان و دیگر درمانهای پیچیده، بریج دندان در زمان کمتری آماده می شود.

 

معایب بریج های دندان

تراشیده شدن دندانهای سالم

دندانهای دو طرف فضای خالی حتی با وجود اینکه سالم باشند باید برای ثابت نگه داشته شدن بریج در جای خود، تراشیده و روکش شوند.

آسیب رشته های عصبی

در موارد بسیار نادر قرار دادن بریج باعض آسیب به رشته های عصبی زیرین می شود و باعث می شود به درمان ریشه و عصب کشی نیاز باشد.

 

عوامل متعددی وجود دارد که ممکن است از واجد شرایط بودن شما برای بریج دندان ممانعت کند، مانند اینکه فضای خالی برای قرار دادن بریج توسط دندانپزشک کافی نباشد یا فقدان ساختار استخوانی سالم برای محکم نگه داشتن بریج در جای خود. بنابراین بهترست سریعتر برای تصمیم گیری به دندانپزشکی مراجعه کنید، دندانپزشک شما گزینه های موجود را برای شما خواهد گفت و بهترین اقدام را با در نظر گرفتن نیاز های فردی شما انجام خواهد داد.