slide layer
slide layer
slide layer
slide layer

copyright

چرا پس از عصب کشی دندان روکش لازم است؟

وقتی کانال ریشه دندان عفونی می شود میتواند منجر به مشکلات جدی دندان شامل از دست رفتن استخوان و دندان شود.برای درمان عفونت های عمیق دندانی درمان ریشه دندان(عصب کشی)لازم است.این درمان میتواند یک دندان را از کشیده شدن حفظ کند اما نمیتواند بافتی را که قبلا براثر پوسیدگی از دست رفته محافظت کند.

دربسیاری موارد روکش دندان بهترین راه برای اطمینان از سلامت آینده ی دندان پس از درمان ریشه میباشد.ببینیم درمان کانال ریشه چیست و چرا روکش دندان لازم است.

عصب کشی و روکش دندان

درمان ریشه چیست؟

درمان ریشه دندان حذف کردن پالپ دندان (یک بافت کوچک نخ مانند در مرکز دندان)میباشد.پالپ یک ناحیه نرم درکانال ریشه است که به صورت حفره ای طبیعی در مرکز دندان میباشد.زمانی که پالپ داخل دندان عفونی میشودو دیگر زنده نمیماند دندانپزشکان میتوانند باحذف پالپ از طریق درمان ریشه دندان را درمان کنند.

وقتی پالپ آسیب دیده،بیمار یا مرده حذف می شود فضای باقیمانده تمیز شده و شکل داده میشود و پر میشود.این فرایند کانال ریشه را غیرقابل نفوذ می کند.وقتی درمان ریشه معمول انجام میشود دندانپزشک دندان را سوراخ میکند و سپس مینا‌،عاج و پالپ عفونی و پوسیده را حذف میکند.

به این دلیل دندان های با حفره بزرگ حتی وقتی حفره پر میشود ضعیف هستند.به دلیل اینکه درمان ریشه ،پالپ را هم حذف میکند دندان دیگر نمیتواند مثل یک دندان زنده عمل کند.باگذشت زمان این نقص باعث ضعیف شدن و احتمال شکستگی دندان میشود.

سالها پیش دندان های با پالپ بیمار یا آسیب دیده کشیده میشدند.امروزه درمان ریشه بسیاری از دندان ها را که باید کشیده میشدند حفظ می کند.

عصب کشی و روکش دندان

روکش(کراون) دندان چیست و چرا لازم است؟

روکش دندان یک پوشش به شکل دندان است که روی دندان قرار می گیرد تا اندازه شکل استحکام را ترمیم و ظاهرش را بهبود بخشد.

روکش ها وقتی در محل خود سمان میشوند(چسبانده میشوند)به صورت کامل ناحیه ی دندان را که روی خط لثه قرار میگیرد میپوشانند.به طور متوسط روکش های دندان ۵تا۱۵سال عمر میکنند.طول عمر روکش به میزان قرار گرفتن در معرض سایش و پاره شدن بستگی دارد:چگونه از بهداشت صحیح دندان پیروی کنید،و عادت های شخصی مربوط به دهان شما چگونه باشد.(شما باید آن عادت ها شامل ساییدن و دندان قروچه ،جویدن یخ،جویدن ناخن و استفاده از دندان برای بازکردن جعبه ها را ترک کنید).

پس از انجام درمان ریشه،دندانپزشکان ترمیم های دائمی را برای محافظت از دندان درمان شده برابر باکتری و برای افزایش استحکام آن ها به کار می برند.

دربسیاری از فرآیندهای درمان ریشه روکش حتی برای قرارگیری روی دندان پرشده(ترمیم شده)ضروری است زیرا خطر بالایی از نظر شکستگی درصورت نبود محافظت خارجی توسط روکش وجود دارد.مزیت دیگر روکش ها این است که ظاهر طبیعی دندان ها را بازسازی می کنند.

 

آیا روکش همیشه لازم است؟

برای دندان های پیشین و نیش که تقریبا دست نخورده اند درمان ریشه بدون روکش کردن احتمالا مناسب باشد.دندان های قدامی(جلویی)نیروی کمتری نسبت به آسیاهای کوچک و بزرگ تجربه می کنند زیرا برای جویدن از آنها استفاده نمی شود.

درواقع روکش کردن دندان های جلویی پس از درمان ریشه فقط شامل دندان های پیشین و نیشی است که در طول فرآیند بسیار حفره ی بزرگی در آنها ایجاد شده است.در این موارد شما نیازمند استحکام روکش هستید.

دندان های آسیای کوچک و بزرگ(پرمولر و مولر)که در خطر کمی برای شکستگی قرار داشته باشند هم برای ترمیم بدون روکش پس از درمان ریشه مناسب هستند.

دندانپزشکتان میتواند در نهایت به شما کمک کند که بهترین گزینه را برای ترمیم دندان پس از درمان ریشه انتخاب کنید.دندان های قدامی(جلویی)ممکن است برای استحکام نیازمند روکش نباشند اما ممکن است شما ظاهر زیبای حاصل از روکش کردن را برای آنها ترجیح دهید.