slide layer
slide layer
slide layer
slide layer

copyright

Removable theeth. Bridge lmplant

دوستان زیاد ی از من در مورد دندان تکه ای می پرسند در جواب این دوستان  باید  گفت دندان  تکه ای بعلت مضرات زیادی که دارد و متحرک بودن فقط موقت باید استفاده شود واستفاده زیاد از آن ضررهای غیر قابل جبران دارد

 

و سوال دیگر در مورد هزینه بریج یا هزینه روکش سوال می کنند باید گفت برای کسانی یک یا چند دندان کم دارند هزینه بریج با توجه به پاییه ها خیلی با ایمپلنت اختلاف ندارد وبهتر است از ایمپلنت استفاده شود با توجه به اینکه هزینه ایمپلنت اول کار. گرفته نمیشود وبیمار چند ماه وقت دارد تا هزینه بپردازد بنا براین ایمپلنت هم بهتر است هم چون قسطی است خیلی بهتر. است یادمان باشد خرج کردن برای دندان یک نوع سرمایه گذاری پر. سود است

عکس پایین قبل و بالا بعد از درمان است