slide layer
slide layer
slide layer
slide layer
  1. مقابله با فوبیای دندان پزشکی

    مقابله با فوبیای دندان پزشکی

    آیا فکر نشستن روی صندلی دندانپزشکی باعث ایجاد اضطراب در شما می شود؟ این ترس می تواند مربوط به کودکی شما باشد. نظرات تهدیدآمیز از یکی از والدین، مانند اینکه  “اگر مسواک نزنی، مجبور می شوی به دندانپزشک مراجعه کنی” می تواند یک تأثیر منفی پایدار از کودکی  تا بزرگسالی...

    ادامه مطلب....