slide layer
slide layer
slide layer
slide layer
  1. تفاوت های بین سفید کردن، جرم گیری و پالیش دندان

    تفاوت های بین سفید کردن، جرم گیری و پالیش دندان

    جرم گیری دندان: جرم گیری یک روش غیر جراحی برای حذف یا برداشتن پلاک دندانی محصولات آن و جرم که باعث ایجاد التهاب می شود می باشد بنابراین به بهود بیماری های پریودنتال کمک می کند. جرم گیری شامل تمیز کردن نواحی زیر خط لثه می باشد. وسایل مورد استفاده...

    ادامه مطلب....