slide layer
slide layer
slide layer
slide layer
  1. چرا پس از عصب کشی دندان روکش لازم است؟

    چرا پس از عصب کشی دندان روکش لازم است؟

    وقتی کانال ریشه دندان عفونی می شود میتواند منجر به مشکلات جدی دندان شامل از دست رفتن استخوان و دندان شود.برای درمان عفونت های عمیق دندانی درمان ریشه دندان(عصب کشی)لازم است.این درمان میتواند یک دندان را از کشیده شدن حفظ کند اما نمیتواند بافتی را که قبلا براثر پوسیدگی از...

    ادامه مطلب....