slide layer
slide layer
slide layer
slide layer
  1. شکستن روکش دندان

    شکستن روکش دندان

    زمانیکه باحرکت زبان بر روی دندانها احساس فرورفتگی ایجادمیشود و متوجه میشوید یک چیزی مشکل دارد اشتباه نکرده اید.وقتی آن چیز یک روکش دندان ترک خورده یا یک روکش شکسته یا کاملا جداشده باشد احتمالا اولین اقدام شما تماس گرفتن با دندانپزشکتان است.خبر خوب این است که یک روکش دندان...

    ادامه مطلب....