slide layer
slide layer
slide layer
slide layer
  1. آیا به عصب کشی دندان نیاز دارم؟

    آیا به عصب کشی دندان نیاز دارم؟

    نظر دکتر حمیدرضا محمدی اصل جراح دندانپزشک و فلوشیپ ایمپلنت در خرم آباد درباره نیاز به عصب کشی دندان و ملاحظات اخلاقی در این شیوه درمانی : “در مورد عصب کشی دندان پزشک تا مجبور نباشد نباید دندان را عصب کشی کند زیرا دندان عصب کشی شده مثل یک دندان...

    ادامه مطلب....