slide layer
slide layer
slide layer
slide layer
  1. دندان‌های عقل نهفته

    دندان‌های عقل نهفته

    دندان‌های عقل سومین دندان آسیاب بزرگ‌اند که به‌صورت نهفته در انتهای دهان قرار دارند و فضای کافی برای تکامل و بیرون زدن از لثه را ندارند. دندان‌های عقل آخرین دندان‌های دائمی‌اند که دردهان می‌رویند. اکثر بالغین 4 دندان عقل در انتهای لثه‌هایشان دارند. «دو دندان در انتهای لثه‌های بالا و...

    ادامه مطلب....